←Prev   Ayah az-Zumar (The Troops, Throngs, The Companies) 39:3   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
öyle değil mi
e lâ
Allah’a ait, Allah için
li allâhi
dîn
ed dînu
halis, has, özel
el hâlisu
ve o kimseler, onlar
ve ellezîne
edindiler
ittehazû
den
min
ondan başka, onun dışında
dûni-hi
velîler, dostlar
evliyâe
yok, değil
onlara tapıyoruz, kulluk ediyoruz
na’budu-hum
den başka, sadece
illâ
bizi yaklaştırmaları için
li yukarribûnâ
ona, ile
ilâ
Allah’a
allâhi
derece, makam, yakınlık
zulfâ
muhakkak
inne
Allah
allâhe
hükmeder
yahkumu
onların arasında
beyne-hum
içinde, de
şey
onlar
hum
onda, onun hakkında
fîhi
ihtilâf ediyorlar
yahtelifûne
muhakkak
inne
Allah
allâhe
yok, değil
hidayete erdirir
yehdî
kim, kimse
men
o
huve
yalancı
kâzibun
çok inkârcı, inkâr edenler
keffârun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı