←Prev   Ayah Fatir (The Angels, Originator, The Creator) 35:18   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve yok, değil
ve lâ
(yük) yüklenirler, taşırlar
teziru
yük taşıyan, günahkâr
vâziretun
ağırlık, yük, günah
vizre
başka, diğeri
uhrâ
ve eğer
ve in
çağırırsa
ted’u
günahları yüklü olan
muskaletun
onu
ilâ
taşımaya
himli-hâ
yok, değil
yükletilir
yuhmel
ondan
min-hu
bir şey
şey’un
ve eğer, ise
ve lev
olsa bile
kâne
sahip, o ki sahip, yapan
zellezî
yakınlık (akraba)
kurbâ
ancak, sadece
innemâ
sen uyarırsın
tunziru
onlar
ellezîne
huşû duyarlar
yahşevne
onların Rabbi, Rab’leri
rabbe-hum
gayba, gaybte
bi el gaybi
ve ikame ettiler
ve ekâmû
namazı
es salâte
ve kim
ve men
tezkiye oldu
tezekkâ
o taktirde ancak, sadece
fe innemâ
tezkiye olur
yetezekkâ
kendi nefsi için
li nefsi-hi
ve ona
ve ilâ
Allah’adır
allâhi
dönüş
el masîru
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı