←Prev   Ayah Fatir (The Angels, Originator, The Creator) 35:11   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve Allah
ve allâhu
sizi yarattı
halaka-kum
tan
min
toprak(tan)
turâbin
sonra
summe
den
min
nutfe(den), bir damla su(dan)
nutfetin
sonra
summe
sizi kıldı
ceale-kum
eşler, zevceler
ezvâcen
ve yok, değil
ve mâ
yüklenir, gebe kalir
tahmilu
dan
min
kadın(dan)
unsâ
ve yapmaz
ve lâ
doğum
tedau
ancak, den başka, olmaksızın
illâ
onun ilmi (ile)
bi ilmi-hi
ve yok, değil
ve mâ
ömür verilir, ömrü uzatılır
yuammeru
den
min
ömür verilen bir kimse(den)
muammerin
ve yok, değil
ve lâ
eksiltilir, kısaltılır
yunkasu
den
min
onun ömrün(den)
umuri-hi
ancak, den başka, dışında
illâ
içinde, de
kitap
kitâbin
muhakkak
inne
işte bu
zâlike
için
alâ
Allah’a,
allâhi
kolay
yesîrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı