←Prev   Ayah al-Ahzab (The Clans, The Coalition, The Combined Forces, The Allies) 33:53   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar, o kimseler
ellezîne
âmenû oldular (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dilediler)
âmenû
yok, değil
siz girmeniz
tedhulû
evler
buyûte
nebî, peygamber
en nebiyyi
ancak, başka, hariç, olmadıkça
illâ
için
en
izin verilmek
yu’zene
sizin için, size
lekum
ona, ile
ilâ
yemek
taâmin
gayri, başka, dışında
gayre
bekleyenler, gözleyenler
nâzırîne
onun vakti geldi
inâ-hu
ve ancak, lâkin, fakat
ve lâkin
o zaman
izâ
çağrıldığınız, davet edildiğiniz
duîtum
o zaman girin
fe udhulû
artık, o zaman
fe izâ
yemeği yediğiniz, yemeği yeyince
taimtum
hemen dağılın
fe inteşirû
ve istemeyin
ve lâ
sohbet etmek
muste’nisîne
söze
li hadîsin
muhakkak
inne
işte bu
zâlikum
oldu
kâne
eziyet verir, veriyor
yu’zî
nebî, peygamber
en nebiyyi
artık, fakat haya duyuyor, çekiniyor, utanıyor
fe yestahyî
sizden
min-kum
ve Allah
vallâhu
yok, değil
çekinir, haya duyar
yestahyî
tan
min
hak(tan)
el hakkı
ve o zaman
ve izâ
onlardan istediğiniz, sorduğunuz
seeltumû-hunne
bir meta, bir şey
metâan
o zaman, o taktirde onlardan isteyin, onlara sorun
fe es’elû-hunne
dan
min
arkasın(dan)
verâi
perde, örtü
hıcâbin
işte bu
zâlikum
en temiz, daha temiz
atharu
sizin kalpleriniz için
li kulûbi-kum
ve onların kalpleri
ve kulûbi-hinne
ve yok, değil
ve mâ
olur
kâne
sizin için
lekum
için
en
eziyet vermeniz
tu’zû
resûl, elçi
resûle
Allah
allâhi
ve olmaz
ve lâ
için
en
sizin nikâh etmeniz
tenkihû
onun eşleri
ezvâce-hu
dan
min
on(dan) sonra
ba’di-hî
ebediyyen
ebeden
muhakkak
inne
bu
zâlikum
oldu
kâne
katında
inde
Allah’ın
allâhi
büyük
azîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı