←Prev   Ayah ar-Rum (The Romans, The Byzantines) 30:9   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yok, değil mi
e ve lem
dolaşıyorlar
yesîrû
içinde
yeryüzünde
el ardı
artık baksınlar
fe yenzurû
nasıl
keyfe
oldu
kâne
akıbet, sonuç
âkıbetu
onlar
ellezîne
dan
min
onlar(dan) önce
kabli-him
oldular
kânû
daha kuvvetli, daha güçlü
eşedde
onlardan
min-hum
kuvvet bakımından
kuvveten
ve alt üst ettiler
ve esârû
arz, yer, toprak
el arda
ve onu imar ettiler
ve amerû-hâ
daha çok
eksera
onlardan, şeyden
mimmâ
onu imar ettiler
amerû-hâ
ve onlara geldi
ve câet-hum
onların resûlleri
rusulu-hum
ile beyyineler, ispat vasıtaları, deliller
bi el beyyinâti
artık, o taktirde yok, değil
fe mâ
oldu
kâne
Allah
allâhu
onlara zulmediyor
li yazlime-hum
ve lâkin, fakat
ve lâkin
oldular
kânû
kendi nefsleri
enfuse-hum
zulmediyorlar
yazlimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı