←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:49   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve resûl, elçi olarak
ve resûlen
kendi
ilâ
oğulları
benî
İsrail
isrâîle
muhakkak ki ben
en-nî
elbette
kad
size getirmiştim (getirdim)
ci’tu-kum
ayet, mucize(ler)
bi âyetin
den
min
sizin Rabbiniz(den)
Rabbi-kum
ben gerçekten
en-nî
yaparım
ehluku
sizin için, size
lekum
tan
min
nemli toprak(tan)
et tîni
heykeli gibi, taslağı, benzeri
ke hey’eti
kuş
et tayri
sonra üflerim
fe enfuhu
onun içine
fî-hi
o zaman o olur
fe yekûnu
bir kuş
tayran
izniyle
bi izni
Allah’ın
allahi
ve iyileştiririm
ve ubriu
doğuştan kör olanı
ekmehe
ve abraş hastalığı (ciltte alaca hastalığı)
ve el ebrasa
ve diriltirim
ve uhyî
ölüyü
el mevtâ
izniyle
bi izni
Allah’ın
allahi
ve size haber veririm
ve unebbiu-kum
şeyleri
bi mâ
yediğiniz
te’kulûne
ve şeyleri
ve mâ
biriktirdiğiniz
teddehırûne
içinde
evlerinizde
buyûti-kum
muhakkak ki
inne
içinde
bunlarda
zâlike
elbette ayetler, deliller
le âyeten
sizin için
lekum
eğer
in
siz iseniz
kuntum
mü’minler, îmân edenler
mu’minîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı