←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:30   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o gün
yevme
bulur
tecidu
bütün hepsi
kullu
nefsten, bir kimseden
nefsin
ne şeyler ise
yaptığı
amilet
dan
min
hayır(dan)
hayrin
hazırlanmış, hazır olarak
muhdaran
ve şey
ve mâ
yaptığı
amilet
ten
min
kötülük(ten)
sûin
temenni eder, dua eder, ister
teveddu
şâyet
lev
onlar için vardır
enne
onun (kendisi ile) arasında
beyne-hâ
ve onun (günahları ile) arasında
ve beyne-hû
bir mesafe
emeden
uzak
baîden
ve sizi sakındırır
ve yuhazziru-kum(u)
Allah
allâhu
nefsinden, kendisinden
nefse-hu
ve Allah
ve allâhu
raûf’tur, şefkatlidir, merhametlidir
raûfun
kullarına
bi el ibâdi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı