←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:185   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
herkes, her
kullu
nefs
nefsin
tadıcıdır
zâikatu
ölümü
el mevti
ve lakin, fakat, amma
ve innemâ
vefa edilir, ödenir, ödenecek
tuveffevne
sizin ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılığı (ücret, mükâfat)
ucûre-kum
günü
yevme
kıyâmet
el kıyâmeti
o zaman, o vakit kim … ise
fe men
uzaklaştırılır
zuhziha
ten
an
ateş(ten)
en nârı
ve sokulur, konur
ve udhıle
cennete,
el cennete
o zaman, o taktirde
fe kad
kurtulmuştur
fâze
ve değildir
ve mâ
hayatı
el hayâtu
dünya
ed dunyâ
ancak, …’den başka
illâ
metadan
metâu
aldatıcı
el gurûri
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı