←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:112   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
vuruldu
duribet
onların üzerine
aleyhim
zillet
ez zilletu
nerede
eyne
olursa
bulunurlar
sukıfû
…’den başka, hariç
illâ
bir ip
bi hablin
tan
min
Allah’tan
allâhi
ve bir ip
ve hablin
dan
min
insanlar(dan)
en nâsi
ve uğradılar
ve bâû
gazaba
bi gadabin
tan
min
Allah'(tan)
allâhi
ve vuruldu
ve duribet
onların üzerine
aleyhim
miskinlik
el meskenetu
bu
zâlike
onların … olmaları
bi enne-hum
oldular
kânû
inkâr ediyorlar
yekfurûne
âyetlerini
bi âyâti
Allah’ın
allâhi
ve öldürüyorlar
ve yaktulûne
peygamberler
el enbiyâe
olmaksızın
bi gayri
hak (haksız yere)
hakkın
işte bu
zâlike
… sebebiyle
bimâ
isyan ettiler
asav
ve oldular
ve kânû
aşırı gidiyorlar, haddi aşıyorlar
ya’tedûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı