←Prev   Ayah al-`Ankabut (The Spider) 29:40   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
bunun üzerine, böylece hepsi
fe kullen
biz aldık, yakaladık
ehaznâ
(ile) onun günahı
bi zenbi-hi
bunun üzerine, böylece onlardan
fe min-hum
kim, kimse
men
biz gönderdik
erselnâ
ona, onun üzerine
aleyhi
kasırga
hâsıben
ve onlardan
ve min-hum
kim, kimse
men
onu aldı, yakaladı
ehazet-hu
sayha (şiddetli ses dalgası)
es sayhatu
ve onlardan
ve min-hum
kim, kimse
men
yere geçirdik, yerin dibine batırdık
hasefnâ
onu, onunla
bi-hi
arz, yeryüzü
el arda
ve onlardan
ve min-hum
kim, kimse
men
biz boğduk
agraknâ
ve değildi,
ve mâ
(olmadı)
kânâ
Allah
llâhu
onlara zulmeden
li yazlime-hum
ve lâkin, fakat
ve lâkin
oldular
kânû
onların nefsleri, kendi nefsleri
enfuse-hum
zulmediyorlar
yazlimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı