←Prev   Ayah an-Nur (The Light) 24:55   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
vaadetti
vaade
Allah
allâhu
onlanlar
ellezîne
âmenû olan, îmân eden
âmenû
sizden
min-kum
ve işlediler
ve amilû
salih amel (nefs tezkiyesi)
es sâlihâti
onları mutlaka halife tayin edecek
le yestahlifenne-hum
içinde
yeryüzünde
el ardı
gibi
kemâ
halife tayin ettiğimiz
istahlefe
kimseler
ellezîne
dan
min
onlar(dan) önce
kabli-him
ve mutlaka sağlamlaştıracak
ve le yumekkinenne
onlara, onlar için
lehum
onların dîni
dîne-hum
ki onu
ellezî
seçti, razı oldu, hoşnut oldu
irtedâ
onlar için, onlara
lehum
ve onlara mutlaka çevirecek
ve le yubeddilenne-hum
dan
min
sonra(dan)
ba’di
(onların) korkuları
havfi-him
emniyet, güven
emnen
bana kul olurlar
ya’budûne-nî
yok, değil
ortak, şirk koşuyorlar
yuşrikûne
benimlen
(herhangi) bir şey
şey’en
ve kim
ve men
örttü, inkâr etti
kefere
sonra
ba’de
bu
zâlike
işte onlar
fe ulâike
onlar
hum
fasıklar
el fâsikûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı