←Prev   Ayah al-Hajj (The Pilgrimage) 22:78   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve cihad edin
ve câhidû
hakkında, için
Allah
allâhi
hakkıyla, gereğince
hakka
onun cihadı
cihâdi-hi
o
huve
sizi seçti
ictebâ-kum
ve yok, değil
ve mâ
kıldı, yaptı
ceale
sizin üzerinize, size
aleykum
dîn
hakkında, konusunda
ed dîni
tan
min
zorluk(tan), bir zorluk
haracin
millet, dîn
millete
sizin babanız
ebî-kum
İbrâhîm
ibrâhîme
o
huve
sizi isimlendirdi
semma-kum
müslümanlar (Allah’a teslim olanlar)
el muslimîne
den
min
önce(den)
kablu
ve vardır
ve fî
bunda
hâz
olsun diye
li yekûne
resûl
er resûlu
şahit (olarak)
şehîden
sizin üzerinize, size
aleykum
ve siz olun
ve tekûnû
şahitler
şuhedâe
üzerine
alâ
insanlar
en nâsi
o halde ikame edin
fe ekîmû
namazı
es salâte
ve verin
ve âtû
zekât
ez zekâte
ve tutunun, sarılın
ve ı’tesımû
Allah’a
bi allâhi
o
huve
sizin mevlânız, dostunuz
mevlâ-kum
öyleyse ne güzel
fe ni’me
mevlâdır, dost
el mevlâ
ve ne güzel
ve ni’me
yardımcı
en nasîru
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı