←Prev   Ayah al-Hajj (The Pilgrimage) 22:73   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
insanlar
en nâsu
verildi
duribe
bir misal, bir örnek
meselun
haydi, öyleyse dinleyin (işitin)
fe istemiû
onu
lehu
muhakkak
inne
onlar
ellezîne
dua ettikleriniz, taptıklarınız
ted’ûne
tan
min
başka
dûni
Allah’(tan)
allâhi
asla yok, değil
len
yaratabilirler
yahlukû
bir sinek
zubâben
ve varsa bile
ve lev
biraraya gelseler, toplansalar
ictemeû
onun için
lehu
ve eğer
ve in
onlardan (bir şey) kapıp kaçar
yeslub-hum
sinek
ez zubâbu
bir şey
şey’en
yok, değil
onu kurtarabilirler
yestenkızû-hu
ondan
min-hu
zayıf, aciz
daufa
talep eden, isteyen
et tâlibu
ve (kendisinden) talep edilen, istenen
ve el matlûbu
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı