←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:253   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o
tilke
resûller
er rusulu
biz faziletli kıldık, üstün kıldık
faddalnâ
onların bir kısmı
ba’da-hum
üzerine
alâ
diğerleriyle
ba’din
onlardan
min-hum
kim, kimi
men
konuştu
kelleme allâhu
Allah
allâhu
ve yükseltti
ve rafea
onların bir kısmı
ba’da-hum
dereceler
derecâtin
ve biz verdik
ve âteynâ
İsa
îsâ
oğlu
ibne
Meryem(in)
meryeme
beyyineler, açıklamalar, ispat vasıtaları
el beyyinâti
ve onu destekledik
ve eyyednâ-hu
Ruh’ûl
bi rûhi
Kudüs ile
el kudusi
ve eğer, ise
velev
diledi
şâe
Allah
allâhu
değil
öldürürler (karşılıklı, birbirlerini)
iktetele
ki onlar
ellezîne
dan
min
onlar(dan) sonrakiler
ba’di-him
dan
min
sonra(dan)
ba’di
şey(ler)
onlara gelen
câet-hum
beyyineler, deliller, ispat vasıtaları
el beyyinâtu
ve lâkin, fakat
ve lâkini
ayrılığa, ihtilâfa düştüler
ihtelefû
artık onlardan, o zaman onlardan
fe min-hum
kimse, kişi
men
îmân etti, âmenû oldu
âmene
ve onlardan
ve min-hum
kimse, kişi, kimi
men
inkâr etdi, örttu
kefere
ve eğer, ise
velev
diledi
şâe
Allah
allâhu
değil, yok
öldürürler (karşılıklı, birbirlerini)
iktetelû
ve lâkin
ve lâkinne
Allah
allâhe
yapar
yef’alu
şeyi
dilediği
yurîdu
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı