←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:233   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve anneler
ve el vâlidâtu
süt emzirirler
yurdı’ne
kendi evlâtlarını
evlâde-hunne
iki sene
havleyni
tamamen, tam olarak iki
kâmileyni
kimse için
li men
istedi
erâde
için
en
tamamlamak
yutimme
süt emzirme
er radâate
ve üzerine
ve alâ
babası
el mevlûdi
onun için
lehu
onların rızıkları
rızku-hunne
ve onların giyimleri
ve kisvetu-hunne
marufla, iyilikle, örf ve adete uygun
bi el ma’rûfi
yok, değil
yükümlü tutulması
tukellefu
nefs, kişi, kimse
nefsun
ancak, sadece
illâ
kendi gücünün yettiğinden
vus’a-hâ
yok, değil
zarara uğratılsın
tudârra
anne
vâlidetun
(onun) kendi çocuğu ile
bi veledi-hâ
ve olmaz, olmasın
ve lâ
baba, doğurulmuş olan
mevlûdun
onun için
lehu
(onun) kendi çocuğu ile
bi veledi-hi
ve üzerinde
ve alâ
mirasçının (ki sorumluluk)
el vârisi
gibi, aynı
mislu
bu
zâlike
fakat, o taktirde eğer
fe in
ikisi isterlerse
erâdâ
sütten kesme
fısâlen
için
an
rıza alınarak, razı olarak
terâdın
(onların) ikisinden
min humâ
ve müşavere ederek, görüşerek
ve teşâvurin
o taktirde yoktur
fe lâ
günah
cunâha
onların ikisi üzerine, ikisine
aleyhimâ
ve eğer
ve in
isterseniz
eradtum
için
en
(süt anne tutup) emzirtmek
testerdıû
çocuklarınız
evlâde-kum
fakat, o taktirde yoktur
fe lâ
günah
cunâhe
sizin üzerinize,size
aleykum
o zaman
izâ
teslim ettiğiniz
sellemtum
şeyler
(karar )verdiğiniz
âteytum
marufla, örf ve adete uygun olarak
bi el ma’rûfi
ve karşı takva sahibi olun
ve ittekû
Allah’a
allâhe
ve bilin
va’lemû
.. olduğunu
enne
Allah’ın
allâhe
şeyleri,
bi mâ
yaptıklarınızı
ta’melûne
en iyi (çok iyi) gören
basîrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı