←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:231   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve olduğu zaman, olduğunda
ve izâ
boşadınız
tallaktum(u)
kadınlar
en nisâe
sonra erişti, ulaştı, tamamladı
fe belagne
onların (bekleme) süreleri
ecele-hunne
artık onları tutun, alıkoyun
fe emsikû-hunne
marufla, iyilikle, örf ve adete uygun
bi ma’rûfin
veya
ev
onları serbest bırakın
serrihû-hunne
marufla, iyilikle, örf ve adete uygun
bi ma’rûfin
ve değil, yapma
ve lâ
onları tutmak
tumsikû-hunne
zararla, zarar vererek
dırâran
hakka tecavüz için
li ta’tedû
ve kim
ve men
yapar
yef’al
bunu
zâlike
olmuştur o zaman
fe kad
zulmetti, haksızlık yaptı
zaleme
kendi nefsine
nefse-hu
ve değil, yapma
ve lâ
edinmek
tettehızû
âyetleri
âyâti
Allah’ın
allâhi
alay konusu, eğlence
huzuven
ve zikredin, hatırlayın
ve uzkurû
ni’meti
ni’meta
Allah’ın
allahi
sizin üzerinize, size
aleykum
ve şey
ve mâ
indirdiği
enzele
sizin üzerinize, size
aleykum
tan
mina
kitap(tan)
el kitâbi
ve hikmet
ve el hikmeti
size vazeder, öğüt verir, nasihat eder
yeızu-kum
onunla
bi-hi
ve takva sahibi olun
vettekû
Allah’a
allâhe
ve bilin, biliniz
va’lemû
olduğunu
enne
Allah
allâhe
her
bi kulli
şey
şey’in
alîm, en iyi bilen
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı