←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:229   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
boşamak
et talâku
iki kere
merratâni
artık, bundan sonra tutmak
fe imsâkun
iyilik ile, örf ve adete uygun olarak
bi ma’rûfin
veya
ev
bırakmak, serbest bırakmak
tesrîhun
ihsan ile
bi ihsânin
ve olmaz
ve lâ
helâl
yahıllu
sizin
lekum
için
en
almanız
te’huzû
şeyden
mimmâ
onlara verdiniz
âteytumû-hunne
bir şey
şey’en
ancak, hariç
illâ
eğer
en
korkmaları
yehâfâ
edememek
ellâ
ikame, yerine getirmek
yukîmâ
hudutları, sınırları
hudûda
Allah’ın
allâhi
bu durumda eğer
fe in
korkarsanız
hıftum
edememek
ellâ
ikame, yerine getirmek
yukîmâ
hudutları, sınırları
hudûda
Allah’ın
allahi
bu durumda yoktur
fe lâ
günah
cunâha
onların ikisi üzerine, ikisine
aleyhimâ
o şey hakkında
fî mâ
fidye (mehr) verdi
iftedet
ona
bi-hi
işte o, bu (bunlar)
tilke
hudut, hadler, sınırlar (yasaklar)
hudûdu
Allah’ın
allahi
o zaman yapma
fe lâ
onu aşmak
ta’tedû-hâ
ve kim
ve men
aşıyor, aşar
yeteadde
hudutları, sınırları
hudûda
Allah’ın
allahi
işte onlar
fe ulâike
onlar
hum(u)
zalimler, haksızlık edenler
ez zâlimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı