←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:221   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve değil
ve lâ
(kendinize) nikâhlan
tenkihû
müşrik kadınlar
el muşrikâti
oluncaya kadar,
hattâ
mü’min, îmân eden
yu’minne
ve elbette bir cariye
ve le emetun
mü’min (kadın)
mu’minetun
hayırlı, daha hayırlı
hayrun
dan
min
müşrik kadınlar(dan)
muşriketin
ve gitse bile
ve lev
hoşunuza, size hoş gelse bile
a’cebet-kum
ve değil
ve lâ
nikâhlanmak
tunkihû
müşrik erkekler
el muşrikîne
oluncaya kadar,
hattâ
mü’min, îmân eden
yu’minû
ve elbette bir köle
ve le abdun
mü’min (erkek)
mu’minun
hayırlı, daha hayırlı
hayrun
ten
min
müşrik erkek(ten)
muşrikin
ve gelse bile
ve lev
size hoş
a’cebe-kum
işte onlar
ulâike
davet ederler
yed’ûne
oraya
ilâ
ateşe
en nârı
ve Allah
ve allâhu
davet ediyor
yed’û
oraya
ilâ
cennete
el cenneti
ve mağfiret
ve el magfireti
onun izni ile
bi izni-hi
ve açıklıyor
ve yubeyyinu
kendi âyetlerini
âyâti-hî
insanlar için, insanlara
li en nâsi
umulur ki böylece onlar
lealle-hum
tezekkür ederler
yetezekkerûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı