←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:143   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve bunun gibi, böylece
ve kezâlike
biz sizi kıldık, yaptık
cealnâ-kum
bir ümmet, bir topluluk
ummeten
vasat, ortada, ifrat ve tefritten uzak
vasatan
olmanız için, olun diye
li tekûnû
şahitler
şuhedâe
üzere, üzerinde, … e
alâ
insanlara
en nâsi
ve olsun
ve yekûne
resûl
er resûlu
size, sizin üzerinize
aleykum
şahit
şehîden
ve değil
ve mâ
yapdık, kıldık
ceal-nâ
kıble
el kıblete
o ki, ki o
elletî
sen oldun
kunte
onun üzerinde
aleyhâ
ancak, sadece, hariç
illâ
bilmemiz için
li na’leme
kim
men
tâbî olur
yettebiu
resûl
er resûle
o kimse(ler)den, ondan (onlardan)
mimmen
geri döner
yenkalibu
üzerine, üzerinde
alâ
topukları (iki topuğu)
akibeyhi
ve eğer
ve in
ise, olursa
kânet
elbette zor
le kebîreten
ancak, hariç
illâ
üzerine, … e
alâ
o kimseler, onlar
ellezîne
hidayete erdirdi
hedâ
Allah’ın
allâhu
ve değildir
ve mâ
olmuştu
kâne
Allah
allâhu
zayi edecek, boşa çıkaracak, yok edecek
li yudîa
sizin îmânınız
îmâne-kum
hiç şüphesiz, muhakkak
inne
Allah
allâhe
insanlara
bi en nâsi
elbette çok şefkatli
le raûfun
çok merhametli, rahmet gönderen
rahîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı