←Prev   Ayah al-Kahf (The Cave) 18:57   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve kimdir
ve men
daha zalim
azlemu
o kimseden
mimmen
zikredildi
zukkire
âyetler ile
bi âyâti
onun Rabbi
rabbi-hi
o zaman, öyleyse yüz çevirdi
fe a’rada
ondan
an-hâ
ve unuttu
ve nesiye
şey(ler)
takdim ettiği
kaddemet
onun elleri
yedâ-hu
muhakkak ki biz
innâ
kıldık
cealnâ
üzerine
alâ
onların kalplerinin
kulûbi-him
ekinnet, fıkıh etmeye mani olan engel
ekinneten
için
en
onu fıkıh etmeleri
yefkahû-hu
ve vardır
ve fî
onların kulakları
âzâni-him
vakra (işitme engeli)
vakren
ve şâyet, eğer
ve in
onları davet edersin
ted’u-hum
ona, ile
ilâ
hidayete
el hudâ
bundan sonra yok, değil
fe len
hidayete ererler
yehtedû
öyleyse, o zaman
izen
ebediyyen, sonsuza kadar
ebeden
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı