←Prev   Ayah ar-Ra`d (The Thunder) 13:11   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
onun vardır
lehu
takip edenler
muakkıbâtun
onun
min
arasından, (önünden)
beyni
elleri
yedey-hi
ve onun
ve min
arkasından
halfi-hi
onu korurlar, muhafaza ederler
yahfezûne-hu
den
min
emrin(den)
emri
Allah’ın
allâhi
muhakkak ki
iinne
Allah
allâhe
yok, değil
bozar
yugayyiru
şey
bir kavim de
bi kavmin
oluncaya kadar
hattâ
bozarlar
yugayyirû
şeyi
nefslerinde olan
bi enfusi-him
ve, olduğu zaman
ve izâ
diler
erâde
Allah
allâhu
bir kavme
bi kavmin
bir kötülük, bir ceza
sûen
artık yoktur
fe lâ
reddedecek (mani olacak kimse)
meredde
onu
lehu
ve yoktur
ve mâ
onlar için
lehum
dan
min
on(dan) başka
dûni-hî
herhangi
min
koruyan bir dost
vâlin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı