←Prev   Ayah Yusuf (Joseph) 12:76   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
böylece, o zaman başladı
fe bedee
onların heybeleri
bi ev’ıyeti-him
önce
kable
kap, heybe
viâi
kardeşinin
ahî-hi
sonra
summe
onu çıkardı
istahrecehâ
den
min
heybesinden
viâi
kardeşinin
ahî-hi
işte böylece
kezâlike
düzen hazırladık
kidnâ
Yusuf için
li yûsufe
yok, değil
oldu, olmuştu
kâne
alıkoyması, tutması
li ye’huze
kardeşini
ehâ-hu
içinde
dîninde, kurallarında
dîni
melikin (hükümdarın)
el meliki
ancak, …den başka, hariç
illâ
için
en
dilemesi
yeşâu
Allah’ın
allâhu
yükseltiriz
nerfeu
dereceler
derecâtin
kimseye
men
dilediğimiz
neşâu
ve üstünde
ve fevka
bütün, her
kulli
sahibi
ilim, bilgi
ilmin
daha iyi bilen
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı