←Prev   Ayah Yusuf (Joseph) 12:68   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve olduğu zaman, böylece
ve lemmâ
girdiler
dehalû
den
min
ye(rden), yerde
haysu
onlara emretti
emere-hum
onların babaları
ebû-hum,
yok, değil
oldu, olurdu
kâne
kâfi gelir, fayda verir, giderir
yugnî
onlardan
an-hum
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
den
min
bir şey(den), bir şeyi
şey’in
ancak, başka
illâ
bir dilek, bir hacet
hâceten
içinde
nefsinde
nefsi
Yâkub
ya’kûbe
o vuku buldu, onu (işi, olayı) yerine getirdi
kadâ-hâ,
ve muhakkak o, çünkü o
ve inne-hu
mutlaka, elbette sahibi
le zû
bir ilim
ilmin
sebebiyle, için
limâ
ona öğrettik
allemnâ-hu
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
çoğu
eksere
insanların
en nâsi
yok, değil
bilirler, biliyorlar
ya’lemûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı