←Prev   Ayah Yusuf (Joseph) 12:40   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
değil
siz tapıyorsunuz
ta’budûne
dan
min
ondan başka
dûni-hi
ancak, yalnız
illâ
isimler
esmâen
onu isimlendirdiniz
semmeytumû-hâ
siz
entum
ve atalarınız, babalarınız
ve âbâu-kum
şey(ler)
indirmedi
enzele
Allah
allâhu
ona
bi-hâ
den
min
hüccet(ten), burhan(dan), delil(den)
sultânin
ise
in
hüküm
el hukmu
yalnız, sadece
illâ
Allah’ındır, Allah’a aittir
lillâhi
emretti
emere
olmamanız
ellâ
kul
ta’budû
dışında, …den başkasına
illâ
yalnız o
iyyâ-hu
işte bu
zâlike
dîn
ed dînu
kayyum
el kayyimu
ve lâkin, fakat, ama
ve lâkinne
çoğu
eksere
insanların
en nâsi
yok, değil
bilirler, biliyorlar
ya’lemûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı