←Prev   Ayah Hud (Hud) 11:17   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
artık (o) kimse mi
e fe men
oldu
kâne
üzerinde
alâ
kesin bir delil
beyyinetin
den
min
onun (kendi) Rabbin(den)
rabbi-hi
ve onu okur / ona tâbî olur
ve yetlû-hu
şahittir
şâhidun
ondan
min-hu
ve …dan
ve min
on(dan) önce
kabli-hi
kitabı
kitâbu
Musa’nın
mûsâ
bir imam, bir rehber (önder) olarak
imâmen
ve rahmet olarak
ve rahmeten
işte onlar
ulâike
inanırlar (mü’mindirler)
yu’minûne
ona
bi-hi
ve kimse
ve men
inkâr eder
yekfur
onu
bi-hi
arlandına
min
hiziplerden, topluluklardan
el ahzâbi
böylece ateş
fe en nâru
ona vaadedilen yer
mev’ıdu-hu
öyleyse yok, değil
fe lâ
ol
teku
içinde
şüphe, şüphede
miryetin
ondan
min-hu
muhakkak ki o çünkü
innehu
o haktır
el hakku
den
min
senin Rabbin(den)
rabbi-ke
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
çoğu
eksere
insanların
en nâsi
yok, değil
inanırlar, mü’min olurlar
yu’minûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı