←Prev   Quraysh (Winter, Quraysh) as rendered by/in Transliteration  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

106:1  Li-eelafi qurayshin
106:2  Eelafihim rihlata alshshita-i waalssayfi
106:3  FalyaAAbudoo rabba hatha albayti
106:4  Allathee atAAamahum min jooAAin waamanahum min khawfin