←Prev   Ayah Yunus (Jonah) 10:24   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sadece, yalnız, ancak
innemâ
meselesi (örneği, durumu)
meselu
hayatının
el hayâti
dünya
ed dunyâ
su gibidir
ke mâin
onu biz indirdik
enzel-nâ-hu
ten
min
gök(ten), sema(dan)
es semâi
o zaman karışır
fahteleta
onunla
bi-hî
bitkisi
nebâtu
yeryüzünün
el ardi
şey(ler)den
mimmâ
yerler
ye’kulu
insanlar
en nâsu
ve hayvanlar
ve el en’âmu
olduğu zaman
hattâ
hatta olunca
izâ
aldı
ehazet
yeryüzü
el ardu
onun güzelliği, onun güzelleşmesi (son derece güzel ve parlak olması)
zuhrufe-hâ
ve süslendi, güzelleşti
vezzeyyenet
ve zannederler
ve zanne
onun sahibi
ehlu-hâ
onlar ….. olduklarını
enne-hum
kadir olan kimseler
kâdirûne
ona
aleyhâ
ona geldi
etâ-hâ
emrimiz
emru-nâ
gece
leylen
veya
ev
gündüz
nehâren
böylece onu kıldık (yaptık)
fe ceal-nâ-hâ
hasat ederek, kökünden kopararak
hasîden
gibi olur (oldu)
ke en
yok, değil
lem
olmuş (zenginleşmiş)
tagne
dün
bi el emsi
onun gibi, işte böylece
kezâlike
ayrı ayrı açıklıyoruz
nufassilu
âyetleri
el âyâti
bir kavim için
li kavmin
tefekkür ediyorlar
yetefekkerûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı