Quantcast
Ads by Muslim Ad Network`Abasa (He Frowned)
as rendered by Transliteration
Next Surah Previous Surah

Transliteration rendition of Surah He Frowned(`Abasa)
---
80:1 AAabasa watawalla
80:2 An jaahu al-aAAma
80:3 Wama yudreeka laAAallahu yazzakka
80:4 Aw yaththakkaru fatanfaAAahu alththikra
80:5 Amma mani istaghna
80:6 Faanta lahu tasadda
80:7 Wama AAalayka alla yazzakka
80:8 Waamma man jaaka yasAAa
80:9 Wahuwa yakhsha
80:10 Faanta AAanhu talahha
80:11 Kalla innaha tathkiratun
80:12 Faman shaa thakarahu
80:13 Fee suhufin mukarramatin
80:14 MarfooAAatin mutahharatin
80:15 Bi-aydee safaratin
80:16 Kiramin bararatin
80:17 Qutila al-insanu ma akfarahu
80:18 Min ayyi shay-in khalaqahu
80:19 Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu
80:20 Thumma alssabeela yassarahu
80:21 Thumma amatahu faaqbarahu
80:22 Thumma itha shaa ansharahu
80:23 Kalla lamma yaqdi ma amarahu
80:24 Falyanthuri al-insanu ila taAAamihi
80:25 Anna sababna almaa sabban
80:26 Thumma shaqaqna al-arda shaqqan
80:27 Faanbatna feeha habban
80:28 WaAAinaban waqadban
80:29 Wazaytoonan wanakhlan
80:30 Wahada-iqa ghulban
80:31 Wafakihatan waabban
80:32 MataAAan lakum wali-anAAamikum
80:33 Fa-itha jaati alssakhkhatu
80:34 Yawma yafirru almaro min akheehi
80:35 Waommihi waabeehi
80:36 Wasahibatihi wabaneehi
80:37 Likulli imri-in minhum yawma-ithin sha/nun yughneehi
80:38 Wujoohun yawma-ithin musfiratun
80:39 Dahikatun mustabshiratun
80:40 Wawujoohun yawma-ithin AAalayha ghabaratun
80:41 Tarhaquha qataratun
80:42 Ola-ika humu alkafaratu alfajaratu


   


Help keep this site active...
Join IslamAwakened
on Facebook
 
     Give us Feedback!Share this Surah Translation on Facebook...