Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-`Alaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
96:1
96:2Stvara
96:3
96:4Onaj koji pou
96:5Pou
96:6Nikako! Zaista
96:7
96:8Uistinu, Gospodaru tvom je povratak.
96:9Jesi li vidio onog koji sprje
96:10Roba kad salat obavlja?
96:11Jesi li vidio - ako je na Uputi,
96:12Ili nare
96:13Jesi li vidio - ako pori
96:14Zar ne zna da Allah vidi?
96:15Nikako! Ako ne prestane, zaista
96:16Kiku la
96:17Pa neka pozove skup svoj,
96:18Pozva
96:19Nikako! Ne posluShare this Surah Translation on Facebook...