Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-`Alaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
96:1Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!
96:2İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı.
96:3Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
96:4O'dur kalemle öğreten!
96:5İnsana bilmediğini öğretti.
96:6İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
96:7Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
96:8Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!
96:9Gördün mü o yasaklayanı,
96:10Bir kulu namaz kılarken/dua ederken;
96:11Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!
96:12Ya o, takvayı emrediyorsa!
96:13Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!
96:14Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
96:15İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
96:16O yalancı, o günahkâr alnı.
96:17Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!
96:18Biz de çağıracağız zebanileri!
96:19Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!Share this Surah Translation on Facebook...