Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-`Alaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
96:1Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,
96:2stvara čovjeka od ugruška!
96:3Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
96:4koji poučava peru,
96:5koji čovjeka poučava onome što ne zna.
96:6Uistinu, čovjek se uzobijesti
96:7čim se neovisnim osjeti,
96:8a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!
96:9Vidje li ti onoga koji brani
96:10robu da molitvu obavi?
96:11Reci mi ako on misli da je na Pravome putu,
96:12ili ako traži da se kumirima moli,
96:13reci mi, ako on poriče i glavu okreće –
96:14zar on ne zna da Allah sve vidi?
96:15Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,
96:16kiku lažnu i grješnu,
96:17pa neka on pozove društvo svoje –
96:18Mi ćemo pozvati zebanije.
96:19Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!Share this Surah Translation on Facebook...