Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
95:1Ik zweer bij de vijgen den olijf,
95:2En bij den berg Sina
95:3En bij dit grondgebied der zekerheid.
95:4Waarlijk, wij hebben den mensch in den schoonsten vorm geschapen;
95:5Daarna hebben wij hem tot den laagste der laagsten gemaakt.
95:6Behalve degenen die gelooven en het goede doen; want deze zullen eene eindelooze belooning ontvangen.
95:7Wat zal u dus hierna den dag des oordeels doen loochenen?
95:8Is God niet de wijste rechter.Share this Surah Translation on Facebook...