Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
95:1Tako mi smokve i masline,
95:2i Sinajske gore,
95:3i grada ovog, sigurnog –
95:4Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,
95:5zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,
95:6samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.
95:7Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet –
95:8zar Allah nije sudija najpravedniji?!Share this Surah Translation on Facebook...