Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
95:1قسم به انجیر و زیتون [یا: قسم به سرزمین شام و بیت المقدّس‌]،
95:2و سوگند به «طور سینین»،
95:3و قسم به این شهر امن [= مکّه‌]،
95:4که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم،
95:5سپس او را به پایین‌ترین مرحله بازگرداندیم،
95:6مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند که برای آنها پاداشی تمام‌نشدنی است!
95:7پس چه چیز سبب می‌شود که بعد از این همه (دلایل روشن) روز جزا را انکار کنی؟!
95:8آیا خداوند بهترین حکم‌کنندگان نیست؟!Share this Surah Translation on Facebook...