Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Inshirah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
94:1Hebben wij uwe borst niet geopend.
94:2En u van uwen last bevrijd.
94:3Die uwe schouders nederdrukte?
94:4Hebben wij uwen naam niet verheven?
94:5Maar naast den tegenspoed is het geluk.
94:6Waarlijk, naast den tegenspoed is het geluk.
94:7Als gij uwe prediking zult ge
94:8En richt uwe smeekingen tot uwen Heer.Share this Surah Translation on Facebook...