Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Inshirah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
94:1Әйә Мухәммәд г-м синең күкрәгеңне ачмадыкмы һәм иман, хикмәт белән күңелеңне йомшак кылмадыкмы.
94:2Вә синнән авыр йөкне төшердек түгелме.
94:3Ул авырлык аркаларыңны авырттыра иде түгелме.
94:4Һәм синең исемеңне кешеләр арасында мактаулы зекер белән дәрәҗәгә күтәрдек түгелме?
94:5Дөреслектә файдалы булган җиңеллек авырлыктан соң
94:6Дөреслектә авырлыктан соң гына файдалы җиңеллек табыла.
94:7Бер хәерле эштән бушансаң, икенче хәерле эшне эшләргә тырыш.
94:8Һәм Раббыңның рәхмәтенә кызык, Раббыңа таба ашык, һәм һәрвакыт Ул риза булачак хәерле эшләр белән мәшгуль бул!Share this Surah Translation on Facebook...