Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mursalat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
77:1Tako mi izaslanika uzastopnih,
77:2Te onih koji bjesne uraganski,
77:3I onih koji rasprostiru prostiranjem,
77:4Te onih koji razdvajaju dijeljenjem,
77:5Te onih koji dostavljaju Opomenu,
77:6Opravdanje ili upozorenje,
77:7Uistinu, ono
77:8Pa kad se zvijezde pogase,
77:9I kad se nebo rastvori,
77:10I kad se brda zdrobe (u pra
77:11I kad se poslanicima vrijeme odredi -
77:12Za koji dan je odgo
77:13Za Dan razdvajanja!
77:14A
77:15Te
77:16Zar nismo uni
77:17Zatim dali da ih slijede kasniji.
77:18Tako postupamo sa prestupnicima.
77:19Te
77:20Zar vas ne stvaramo od teku
77:21Pa je stavljamo u boravi
77:22Do roka poznatog,
77:23Pa ure
77:24Te
77:25Zar nismo u
77:26
77:27I na
77:28Te
77:29Idite onom
77:30Idite prema sjeni sa tri grane,
77:31Bez hlada
77:32Uistinu! Ona
77:33Kao da su one kamile
77:34Te
77:35Ovo je Dan kad ne
77:36Niti
77:37Te
77:38Ovo je Dan odluke! Sabrali smo vas i prve,
77:39Pa ako vi imate varku - ta prevarite Me!
77:40Te
77:41Uistinu, bogobojazni
77:42I vo
77:43Jedite i pijte prijatno, za ono
77:44Uistinu, Mi tako nagra
77:45Te
77:46Jedite i u
77:47Te
77:48A kad im se ka
77:49Te
77:50Pa u koji hadisShare this Surah Translation on Facebook...