Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mursalat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
77:1Тоташ исә торган һәлак итүче җил белән ант итәмен.
77:2Чын искүче җил белән.
77:3Вә яңгырларны, болытларны таратучы җилләр белән.
77:4Вә хак белән батыл арасын хәләл белән хәрам арасын аеручы Коръән аятьләре белән.
77:5Вә пәйгамбәрләргә вәхийне салучы фәрештәләр белән ант итәмен.
77:6Ул фәрештәләр яхшы мөселманнарның хаталарын каплаганнары хәлдә яки батыл эшләргә, бидеґәт гамәлләргә чумган кешеләрне Аллаһ ґәзабы илә куркытканнары хәлдә.
77:7Тәхкыйк вәгъдә ителмеш кыямәт булачактыр.
77:8Әгәр йолдызларның нуры сүнсә.
77:9Дәхи күк ярылса.
77:10Дәхи таулар тетелеп очсалар.
77:11Вә кыямәт булгач, өммәтләренә гуаһлык бирү өчен пәйгамбәрләргә вакыт билгеләнер, шул билгеләнгән вакытка пәйгамбәрләр вә барча өммәтләр хөкемгә җыелырлар.
77:12Бу хөкем вакыты кайсы көнгә кичектерелде.
77:13Хак белән батыл арасын аера торган көнгә кичектерелде.
77:14Сиңа нәрсә белдерде ул хак белән батыл арасын аера торган көннең нинди көн икәнлеген?
77:15Ул көн Коръәнне вә пәйгамбәрне ялган диючеләргә, яки Коръән белән гамәл кылмаган кешеләргә хәсрәт һәм һәлакәтлек көнедер.
77:16Әүвәлге кәферләрне Без һәлак итмәдекме?
77:17Соңра аларга ияртеп соңгы кәферләрне дә һәлак итәрбез.
77:18Коръән белән гамәл кылмыйча кәфер булган, яки монафикъ булган кешеләргә әнә шулай җәза бирәбез.
77:19Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр!
77:20Әйә сезне халык кылмадыкмы хур булган бер тамчы судан?
77:21Ул суны койдык бала ятак урынга, аны анда урнаштырдык.
77:22Билгеләнгән туачак вакытына чаклы.
77:23Бу эшкә Без кадир булдык, ни хуш кадирләрдәнбез.
77:24Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.
77:25Әйә Без җирне халык кыйлмадыкмы сезне сындыручы итеп.
77:26Исән чагыгызда яшәү өчен җир өстенә сыясыз вә үлгәч – җир астына сыясыз.
77:27Вә ул җир өстенә бөек тауларны ясадык, вә сезгә пакь суны эчердек.
77:28Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.
77:29Инде барыгыз хакны инкяр итү белән үзегез хәзерләгән ґәзабка!
77:30Өч төрле өч тармаклы булып күренгән җәһәннәм тененең күләгәсенә карагыз.
77:31Ул төтен кызулыктан күләгә була алмый һәм ялкынлы ґәзабтан коткара алмыйдыр.
77:32Тәхкыйк ул җәһәннәм атар биналар кеби зур очкыннарны.
77:33Гүя ул очкын сары дөя кебидер.
77:34Коръәнне, пәйгамбәрне ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.
77:35Бу кыямәт, үзара һичкем сөйләшми торган көндер.
77:36Дәхи кешеләрнең кылган гөнаһларына гозер күрсәтергә рөхсәт бирелми торган көндер.
77:37Коръән сүзләренә ышанмаган кешеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.
77:38Бу кыямәт, хак белән батылны аера торган көндер, сезне әүвәлгеләр белән бергә җыярбыз.
77:39Әгәр сезнең ґәзабтан котылырга берәр хәйләгез булса, хәйлә кылыгыз!
77:40Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.
77:41Аллаһудан куркып гөнаһлардан сакланучылар, җәннәттә чишмә буйларында күләгәдә рәхәтлектәләр.
77:42Вә үзләре теләгән җимешләр алдындадыр.
77:43Ашагыз, эчегез тәмләп, ләззәт белән кылган изге гамәлләрегез өчен!
77:44Тәхкыйк Без Аллаһуга итагать итүче яхшы мөселманнарга яхшы нигъмәтләр бирәбез.
77:45Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.
77:46Ий Коръән белән гамәл кылмаучылар, дөньяда аз гына заман ашап-эчеп файдаланып калыгыз, тәхкыйк сез бозык эш кылучыларсыз.
77:47Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.
77:48Әгәр аларга намаз укыгыз диелсә һич укымас иделәр.
77:49Коръәнне, пәйгамбәрне ялган диючеләргә һәм ышанып та Коръән белән гамәл кылмаучыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.
77:50Ул гафил кешеләр ошбу Коръәннән соң нинди сүзләргә ышаналар? Коръәнне ташлап нәрсәгә тотынырлар?Share this Surah Translation on Facebook...