Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mursalat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
77:1Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
77:2dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
77:3dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
77:4dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,
77:5dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
77:6untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,
77:7sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
77:8Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,
77:9dan apabila langit telah dibelah,
77:10dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
77:11dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
77:12(Niscaya dikatakan kepada mereka:) \"Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?\
77:13Sampai hari keputusan.
77:14Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
77:15Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:16Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?
77:17Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.
77:18Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
77:19Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:20Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?
77:21kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),
77:22sampai waktu yang ditentukan,
77:23lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
77:24Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:25Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,
77:26orang-orang hidup dan orang-orang mati?
77:27dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?
77:28Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:29(Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): \"Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
77:30Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,
77:31yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka\".
77:32Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
77:33Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
77:34Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:35Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),
77:36dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.
77:37Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:38Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.
77:39Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
77:40Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:41Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.
77:42Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.
77:43(Dikatakan kepada mereka): \"Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan\".
77:44Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
77:45Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:46(Dikatakan kepada orang-orang kafir): \"Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa\".
77:47Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:48Dan apabila dikatakan kepada mereka: \"Rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku'.
77:49Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:50Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?Share this Surah Translation on Facebook...