Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mursalat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
77:1سوگند به آن فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند،
77:2و سوگند به آن فرشتگانی که [برای آوردن وحی در سرعت حرکت] چون تندبادند.
77:3و سوگند به آن فرشتگانی که گشاینده صحیفه های وحی اند،
77:4و سوگند به آن فرشتگانی که جدا کننده حق از باطل اند،
77:5و سوگند به آن فرشتگانی که القاکننده آیات آسمانی به پیامبران [اند،]
77:6تا حجت [باشد برای اهل ایمان] و بیم و هشدار باشد [برای کافران]
77:7[به همه این حقایق سوگند] که آنچه [به عنوان روز قیامت] وعده داده می شوید بی تردید واقع شدنی است.
77:8در آن زمان که ستارگان محو و تاریک شوند،
77:9و آن زمانی که آسمان بشکافد.
77:10و آن زمان که کوه ها از بیخ و بن کنده شوند.
77:11و آن زمان که وقت حضور پیامبران [برای گواهی بر امت ها] معین شود.
77:12این امور برای چه روزی به تأخیر افتاده؟
77:13برای روز داوری
77:14و تو چه می دانی روز داوری چیست؟
77:15وای در آن روز بر تکذیب کنندگان؛
77:16آیا پیشینیان را [به سبب تکذیبشان] هلاک نکردیم؟
77:17سپس به دنبال آنان دیگران را هم [به سبب تکذیبشان] هلاک می کنیم.
77:18با گنهکاران این گونه رفتار می کنیم.
77:19وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:20آیا شما را از آبی پست و بی مقدار نیافریدیم؟
77:21پس آن را در جایگاهی استوار قرار دادیم
77:22تا زمانی معین؛
77:23پس توانا بودیم و چه نیکو تواناییم.
77:24وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:25آیا زمین را فراهم آورنده [انسان ها] قرار ندادیم؟
77:26هم در حال حیاتشان و هم زمان مرگشان
77:27و کوه های استوار و بلند در آن قرار دادیم و شما را آبی گوارا نوشاندیم.
77:28وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:29[آن روز به آنان گویند:] به سوی آتشی که همواره آن را تکذیب می کردید، بروید؛
77:30و [نیز] به سوی سایه ای [از دود متراکم و آتش زا] که دارای سه شاخه است، بروید.
77:31[سایه ای که] نه مانع از حرارت است، و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند.
77:32آن آتش، شراره هایی چون ساختمان بلند پرتاب می کند.
77:33گویی آن شراره ها هم چون شتران زرد رنگ هستند.
77:34وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:35این روزی است که [انسان ها چون موقعیتی نمی بینند برای دفاع از خود] سخن نمی گویند،
77:36و به آنان اجازه داده نمی شود که عذرخواهی کنند.
77:37وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:38امروز همان روز داوری است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده ایم.
77:39پس اگر [برای فرار از عذاب] چاره و تدبیری دارید، آن را به کار گیرید.
77:40وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:41به یقین پرهیزکاران در زیر سایه ها و کنار چشمه سارهایند،
77:42و نزد میوه هایی از آنچه همواره بخواهند.
77:43[به آنان گویند:] به پاداش اعمالی که همواره انجام می دادید، بخورید و بیاشامید گوارایتان باد.
77:44ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.
77:45وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:46[شما ای کافران و مشرکان! در این دنیا] بخورید و اندک زمانی برخوردار شوید که شما گنهکارید [و بی تردید به کیفر اعمالتان گرفتار خواهید شد.]
77:47وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:48و هنگامی که به آنان گویند: [در برابر خدا] رکوع کنید، رکوع نمی کنند.
77:49وای در آن روز بر تکذیب کنندگان!
77:50[اگر به قرآن ایمان نیاورند] پس به کدام سخن بعد از آن ایمان می آورند؟Share this Surah Translation on Facebook...