Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Insan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
76:1Da li je dolazio
76:2Uistinu! Mi smo
76:3Uistinu, Mi smo mu pokazali put - bio zahvalanili nezahvalan.
76:4Uistinu, Mi smo pripremili za nevjernike lancei okove i seir.
76:5Uistinu, pravedni
76:6Sa izvora iz kojeg
76:7Ispunjavaju zavjet i pla
76:8I hrane hranom za ljubav Njegovu siromaha isiro
76:9\"Samo vas hranimo radi lica Allahovog. Ne
76:10Uistinu, mi se bojimo od Gospodara na
76:11Pa sa
76:12I nagraditi ih za ono
76:13Naslonjeni u njemu na divanima
76:14I nisko nad njima bi
76:15A obilazi
76:16Peharima od srebra; odmjeri
76:17I napajati u njemu
76:18Sa izvora u njemu zvanog Selsebil.
76:19Obilazi
76:20Pa kad bude
76:21Na njima odje
76:22Uistinu, ovo je za vas pla
76:23Uistinu, Mi, Mi smo ti spustili Kur'an(postepenim) objavljivanjem.
76:24Pa trpi do presude Gospodara svog i ne slu
76:25I spominji ime Gospodara svog jutrom ipredve
76:26I (dio) no
76:27Uistinu! Takvi vole ubrzano, a zanemarujupred sobom Dan tegobni.
76:28Mi smo ih stvorili i oja
76:29Uistinu! Ovo je Opomena, pa ko ho
76:30A ho
76:31Uvodi koga hoShare this Surah Translation on Facebook...