Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Insan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
76:1İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?
76:2Doğrusu, biz insanı karışım olan bir spermden yarattık. Halden hale geçiririz onu. Sonunda onu işitici, görücü yaptık.
76:3Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.
76:4Biz, nankörler için zincirler, bukağılar ve kızgın bir ateş hazırladık.
76:5İyilere gelince, onlar, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler.
76:6Bir kaynak ki, Allah'ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar.
76:7Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar.
76:8Yoksula, yetime ve esire, yemeği severek yedirirler.
76:9\"Biz size yalnız ve yalnız Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür de istemiyoruz;
76:10Çünkü biz, asık suratlı, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız.\" derler.
76:11Allah da onları o günün şerrinden korumuş ve kendilerini bir parlaklığa, bir sevince ulaştırmıştır.
76:12Sabretmelerine karşılık olarak da onları bir bahçe ve ipekle ödüllendirmiştir.
76:13Koltuklar üzerine yaslanarak otururlar orada. Ne bir güneş görürler orada ne de kavurucu bir soğuk...
76:14Bahçenin gölgeleri üzerlerine eğilmiştir. Ve bahçenin meyveleri iyice yaklaştırılmıştır.
76:15Çevrelerinde, gümüşten ve billurdan kaplar dolaştırılır. Kupalardır onlar.
76:16Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.
76:17Orada kendilerine karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir.
76:18Bir pınar ki, orada, selsebil diye anılır.
76:19Dolaşır çevrelerinde, sürekli görevlendirilmiş gençler. Görseydin onları, dizilmiş inciler sanırdın.
76:20Oraya baktığında, nereye göz atsan büyük bir nimet, büyük bir mülk ve yönetim görürsün.
76:21Üzerlerinde yeşil-ince ipeklerle, sırmalı, kalın ipeklerden giysiler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara tertemiz bir içki ikram etmiştir.
76:22İşte bu size bir ödüldür. Ve sizin gayretiniz şükranla karşılanmıştır.
76:23Biz indirdik o Kur'an'ı sana parça parça, biz!
76:24O halde, Rabbinin hükmü karşısında sabret ve onların günahkârlarına da nankörlerine de boyun eğme.
76:25Rabbinin adını sabahtan da akşamdan da an!
76:26Gecenin bir kısmında da O'na secde et! Ve geceleyin O'nu uzunca tespih et/uzun bir gece boyu O'nu tespih et!
76:27Bunlar, hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar.
76:28Biz yarattık onları ve kuvvetli yaptık bağlarını/eklemlerini. Dilediğimizde benzerleri ile değiştiririz onları.
76:29İşte bu, bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.
76:30Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.
76:31Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.Share this Surah Translation on Facebook...