Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Insan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
76:1Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?
76:2Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;
76:3Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;
76:4Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.
76:5Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće
76:6sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.
76:7Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,
76:8i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.
76:9\"Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!
76:10Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.\
76:11I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati
76:12i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:
76:13naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,
76:14i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati.
76:15Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,
76:16prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.
76:17U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti
76:18sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati.
76:19Služiće ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosutī.
76:20I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano.
76:21Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.
76:22\"To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!\
76:23Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi,
76:24zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!
76:25I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,
76:26i u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaj, i dugo Ga noću hvali!
76:27A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni, koji ih čeka.
76:28Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenićemo ih njima sličnim.
76:29Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi –
76:30a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,
76:31On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.Share this Surah Translation on Facebook...