Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Qamar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
54:1Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! –
54:2a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: \"Čarolija neprestana!\
54:3Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno.
54:4I dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti –
54:5mudrost savršena, ali opomene ne koriste,
54:6zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno
54:7oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,
54:8i, netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: \"Ovo je težak dan!\
54:9Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: \"Luđak!\" – i Nuh je onemogućen bio.
54:10I on je Gospodara svoga zamolio: \"Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!\
54:11I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,
54:12i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo,
54:13a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj
54:14koja je plovila pod brigom Našom – nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio.
54:15I Mi to ostavismo kao pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
54:16I kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!
54:17A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
54:18I Ad nije vjerovao – pa kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!
54:19Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao
54:20i ljude dizao, kao da su palmina stabla iščupana,
54:21i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!
54:22A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
54:23I Semud u opomene nije vjerovao.
54:24\"Zar da slijedimo jednog od nas!\" – govorili su. \"Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.
54:25Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je lažljivac oholi!\
54:26\"Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi!
54:27Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv.
54:28I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupiće onaj čiji je red!\
54:29Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je –
54:30i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:
54:31Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj koji ima tor.
54:32A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
54:33I Lutov narod u opomene nije vjerovao.
54:34Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo – samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,
54:35iz milosti Naše. Eto, tako Mi nagrađujemo one koji zahvaljuju.
54:36A on im je bio prijetio silom Našom, ali su oni u prijetnje sumnjali.
54:37Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih im oslijepili: \"Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!\
54:38A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati.
54:39\"Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!\
54:40A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!
54:41I faraonovim ljudima su opomene došle,
54:42ali oni porekoše sva značenja Naša, pa ih Mi kaznismo onako kako kažnjava Silni i Moćni.
54:43Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?
54:44Zar ovi da govore: \"Mi smo skup nepobjedivi!\
54:45Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!
54:46Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.
54:47Grješnici će, sigurno, stradati i u ognju biti
54:48na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: \"Iskusite vatru džehennemsku!\
54:49Mi sve s mjerom stvaramo,
54:50i naređenje Naše je samo jedna riječ – sve bude u tren oka.
54:51A Mi smo već slične vama uništili, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!
54:52I sve što su uradili u listovima je,
54:53i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.
54:54Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka
54:55na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.Share this Surah Translation on Facebook...