Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Sad Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
38:1Sad. Tako mi Kur'ana, posjednika Opomene,
38:2Naprotiv, oni koji ne vjeruju u oholosti su irazdoru.
38:3Koliko smo prije njih uni
38:4A
38:5Je li u
38:6I krenu
38:7Nismo o ovome
38:8Zar je njemu objavljena Opomena izme
38:9Zar su kod njih riznice milosti Gospodaratvog, Mo
38:10Zar je njihova vlast nebesa i Zemlje i onog
38:11Vojska su
38:12Poricali su prije njih narod Nuhov i Ad ifaraon, posjednik stubova,
38:13I Semud i narod Lutov i stanovnici Ejke -takve su partije.
38:14Svaki je samo poricao poslanike, pa seobistinila kazna Moja.
38:15A takvi
38:16I govore: \"Gospodaru na
38:17Strpi se nad onim
38:18Uistinu! Mi smo pot
38:19I ptice okupljene; svako je Njemu obra
38:20I oja
38:21A da li je tebi stigla vijest o parni
38:22Kad u
38:23Uistinu, ovo je brat moj. On ima devedesetdevet ovaca, a ja imam jednu ovcu, pa je rekao:'Povjeri je meni!' - i nadma
38:24(Dawud) re
38:25Tad smo mu to oprostili, a uistinu, on imakod Nas bliskost i lijepo povrati
38:26O Dawude! Uistinu! Mi smo te u
38:27I nismo stvorili nebo i Zemlju i
38:28Zar tretiramo one koji vjeruju i rade dobradjela, kao mufside na Zemlji? Ili tretiramobogobojazne kao razvratnike?
38:29Knjiga koju smo ti objavili jeblagoslovljena; da razmatraju ajete njene i da sepou
38:30I podarili smo Dawudu Sulejmana. Divan rob!Uistinu, on je bio onaj koji se obra
38:31Kad mu se izvedo
38:32Tad re
38:33\"Vratite mi ih\", pa je po
38:34I doista smo isku
38:35Re
38:36Pa smo pot
38:37I
38:38I druge povezane u okove.
38:39\"Ovo je poklon Na
38:40A uistinu, on kod Nas ima bliskost i lijepopovrati
38:41I spomeni roba Na
38:42\"Udri nogom svojom!\" Ovo je mjesto pranja -hladno, i (voda za) pi
38:43I podarili smo mu porodicu njegovu, i sli
38:44\"I uzmi rukom svojom snop, pa udri njime i neprekr
38:45I spomeni robove Na
38:46Uistinu! Mi smo ih pro
38:47I uistinu, oni su kod Nas od odabranih,najbolji.
38:48I spomeni Isma'ila i Eljese'a i Zul'kifla; asvaki je bio od najboljih.
38:49Ovo je podsje
38:50Ba
38:51Naslonjeni u njima, tra
38:52A kod njih
38:53Ovo je ono
38:54Uistinu, ovo je opskrba Na
38:55Ovo! A uistinu, prevr
38:56D
38:57Ovo! Zato neka ga ku
38:58I druge, od sli
38:59Ovo je skupina koja se s vama gura; ne
38:60Re
38:61Re
38:62I govori
38:63Jesmo li ih uzeli ruglom ili su skrenuli snjih pogledi (na
38:64Doista, to
38:65Reci: \"Ja sam samo opominja
38:66Gospodara nebesa i Zemlje i
38:67Reci: \"To je vijest veli
38:68Vi ste od nje odvra
38:69Nisam imao nikakvog znanja o Skupu najvi
38:70Meni se objavljuje da sam ja samo opominja
38:71Kad re
38:72Zato kad ga sredim i udahnem u njega od DuhaSvog, tad padnite njemu ni
38:73Pa su u
38:74Osim Iblisa; uzoholio se i bio od nevjernika.
38:75(Allah) re
38:76Re
38:77(Allah) re
38:78I uistinu! Na tebi je prokletstvo Moje doDana sudnjeg.\
38:79Re
38:80(Allah) re
38:81Do Dana - wakta poznatog.\
38:82Re
38:83Izuzev robova Tvojih - od njih
38:84(Allah) re
38:85Sigurno je da
38:86Reci (Muhammede): \"Ne tra
38:87On je samo Opomena svjetovima.
38:88A sigurnoShare this Surah Translation on Facebook...