Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Sad Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
38:1Sād. Tako Mi Kur'ana slavnog,
38:2doista su bahati i inadžije oni koji neće da vjeruju!
38:3Koliko smo Mi naroda prije njih uništili. I oni su za pomoć vapili, ali je bilo kasno!
38:4Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje, i govore nevjernici: \"Ovo je čarobnjak, lažov!
38:5Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!\
38:6I onī ugledni između njih krenuše: \"Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovim se, uistinu, nešto veliko hoće!
38:7Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših, ovo nije ništa drugo već namještena laž;
38:8zašto baš njemu, između nas, da bude poslana Opomena?!\" Ali, oni u Opomenu Moju sumnjaju zato što kaznu Moju nisu iskusili.
38:9Zar su u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silnoga i Darežljivog?
38:10Zar oni imaju vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je između njih? – neka se, onda, uz ljestve popnu.
38:11Oni predstavljaju neznatnu urotničku vojsku koja će tamo biti poražena.
38:12I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, vlasnik građevina ogromnih, poricali,
38:13i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; oni su se protiv poslanika urotili;
38:14svi su oni poslanike u laž utjerivali i kaznu Moju zaslužili.
38:15A i ovi ne čekaju do jedan zvuk Roga koji neće biti potrebno ponoviti,
38:16i govore: \"Gospodaru naš, požuri, kazni nas, prije Dana u kojem će se račun polagati!\
38:17Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba Našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao.
38:18Mi smo brda potčinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što Sunce zađe i poslije pošto grane,
38:19a i ptice okupljene – svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali.
38:20I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje.
38:21A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli,
38:22kad su Davudu upali, pa se on njih uplašio. \"Ne boj se\" – rekli su – \"mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na Pravi put nas uputi.
38:23Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on mi reče: 'Daj ti nju meni!' – i u prepirci me pobijedi.\
38:24\"Učinio ti je, doista, krivo!\" – reče Davud – \"time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo.\" I Davud se uvjeri da smo Mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se.
38:25I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak Nama i divno prebivalište ga čeka.
38:26O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; one koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati.
38:27Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri!
38:28Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?
38:29Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.
38:30Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao!
38:31Kad su jedne večeri preda nj bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali,
38:32on reče: \"Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!\" – i oni se izgubiše iz vida.
38:33\"Vratite mi ih!\" – i on ih poče gladiti po nogama i vratovima.
38:34Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio.
38:35\"Gospodaru moj\" – rekao je – \"oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti, uistinu, bogato daruješ!\
38:36I Mi smo dali da mu služe: vjetar – koji je prema zapovijedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio –
38:37i šejtani, sve graditelji i gnjurci,
38:38i drugi u bukagije okovani.
38:39\"Ovo je Naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati!\
38:40On je, doista, blizak Nama i čeka ga krasno prebivalište.
38:41I sjeti se roba Našeg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio: \"Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva!\
38:42\"Udari nogom o zemlju – eto hladne vode za kupanje i piće!\" –
38:43i Mi smo mu iz milosti Naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju pameti –
38:44\"I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši!\" Mi smo znali da je on izdržljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao!
38:45I sjeti se robova Naših Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih.
38:46Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet;
38:47i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih ljudi.
38:48I sjeti se Ismaila i Eljese'a i Zulkifla, svi su oni bili dobri.
38:49Ovo je lijep spomen! A one koji se grijeha budu klonili čeka divno prebivalište:
38:50edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene,
38:51u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti.
38:52Pored njih biće hurije, istih godina, koje će preda se gledati.
38:53\"To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati;
38:54to će, doista, blagodat Naša biti, koja nikada neće prestajati!\
38:55Eto toliko! A one koji budu zlo činili čeka najgore prebivalište:
38:56Džehennem, u kojem će gorjeti; a grozne li postelje!
38:57Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu
38:58i druge slične ovima muke, mnogostruke.
38:59\"Ova gomila će zajedno s vama tiskajući se u Džehennem ući!\" – \"Ne bilo im prostrano! U vatri će oni, doista, gorjeti!\
38:60\"Vama ne bilo prostrano!\" – reći će oni – \"vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta!\
38:61\"Gospodaru naš\" – reći će – \"udvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili!\
38:62I govoriće: \"Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali
38:63i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?\
38:64Istina je, sigurno, da će se stanovnici Džehennema među sobom raspravljati.
38:65Reci: \"Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Moćnog,
38:66Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Silnoga, Onoga koji prašta.\
38:67Reci: \"Ovo je vijest velika,
38:68a vi od nje glave okrećete.
38:69Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali –
38:70meni se objavljuje samo da jasno opominjem\" –
38:71i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: \"Stvoriću čovjeka od ilovače,
38:72pa kad mu savršen oblik dam u život u nj udahnem, vi mu se poklonite!\
38:73meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili
38:74osim Iblisa; on se uzoholio i postao nevjernik.
38:75\"O Iblisu!\" – rekao je On – \"šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen?\
38:76\"Bolji sam od njega\" – rekao je on – \"mene si stvorio od vatre a njega od ilovače.\
38:77\"E, izlazi onda iz Dženneta!\" – reče On – \"proklet da si!
38:78Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti!\
38:79\"Gospodaru moj\" – reče on – \"daj mi vremena do Dana kada će oni oživljeni biti!\
38:80\"Dajem ti\" – reče On –
38:81\"do Dana već određenog.\
38:82\"E tako mi dostojanstva Tvoga\" – reče – \"sigurno ću ih sve na stranputicu navesti,
38:83osim Tvojih među njima robova iskrenih!\
38:84\"Istinom se kunem i istinu govorim\" – reče Allah –
38:85\"sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, Džehennem napuniti!\
38:86Reci: \"Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvještačen,
38:87Kur'an je doista svijetu cijelome opomena! –
38:88i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!\"Share this Surah Translation on Facebook...