Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

as-Sajdah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
32:1 الم.(1)
32:2 بدون شك نزول قرآن از طرف صاحب‌اختيار همه مردم جهان است.(2)
32:3 آيا مى‌گويند: محمد آن را سر هم كرده؟ اين‌طور نيست، بلكه قرآن حقيقت و از طرف خداوند توست، تا قومى را كه قبل از تو بيم‌دهنده‌اى براى آن‌ها نيامده بود برحذر دارى، شايد راه صحيح را بشناسند.(3)
32:4 خدا وجودى است كه آسمان‌ها و زمين و آنچه را كه ميان آن‌ها است در شش روز (شش مرحله) آفريد. و بعد بر عرش قرار گرفت. ياور و شفيعى غير از او نداريد. آيا توجه پيدا نمى‌كنيد؟(4)
32:5 كار زمين را از آسمان تدبير مى‌كند، بعد در روزى كه مقدار آن به حساب شما هزار سال است، به سوى او بالا مى‌رود.(5)
32:6 او داناى غيب و اشکار، و مقتدر و مهربان است.(6)
32:7 وجودى كه هر چه آفريده به بهترين شكل آفريده، و آفرينش انسان را از گل شروع كرد.(7)
32:8 بعد نسل او را از شيره آبى پست قرار داد.(8)
32:9 بعد او را ساخت، و از روح خود در او دميد، و براى شما گوش و چشم و دل قرار داد. كم شكرگزارى مى‌كنيد.(9)
32:10 گفتند: آيا وقتى ما در زمين ناپديد شديم، دوباره در خلقتى جديد درخواهيم آمد؟ آن‌ها منكر ملاقات خداوندشان هستند.(10)
32:11 بگو: فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده، جان شما را مى‌گيرد و شما پيش خدابرگردانده مى‌شوید.(11)
32:12 كاش موقعى را كه گناه‌كاران سرشان را پيش خداوندشان به زير انداخته‌اند مى‌ديدى، كه مى‌گويند: خداوندا، ديديم و شنيديم، ما را برگردان تا كار صحيح كنيم، ديگر يقين داريم.(12)
32:13 اگر مى‌خواستيم هر كسى را هدايت مى‌كرديم، ولى چيزى كه گفتم ثابت شد كه جهنم را از انسان و جن پر مى‌كنم.(13)
32:14 پس به علت اين‌كه ديدن امروزتان را فراموش كرديد، عذاب جهنم را بچشيد؛ ما هم شما را فراموش كرده‌ايم و به علت كارهايى كه مى‌كرديد عذاب دايمى را بچشيد.(14)
32:15 فقط كسانى به آيات ما ايمان مى‌آورند كه وقتى آيات ما به آن‌ها گفته مى‌شود به سجده مى‌افتند، و به ستايش خداوندشان تسبيح مى‌گويند، و تكبرى نمى‌ورزند.(15)
32:16 پهلويشان از رختخواب جدا مى‌شود (بلند مى‌شوند) و خداوندشان را با ترس و اميد مى‌خوانند، و از آنچه روزى آن‌ها ساخته‌ايم انفاق مى‌كنند.(16)
32:17 هيچ‌كس نمى‌داند در مقابل كارهايى كه مى‌كند چه پاداش‌هايى، كه چشم را روشن مى‌كند، براى آن‌ها پنهان شده.(17)
32:18 آيا كسى‌كه ايمان دارد مثل كسى است كه اطاعت نمى‌كند؟ آن‌ها با هم مساوى نيستند.(18)
32:19 اما افرادى كه ايمان آوردند و كار صحيح كردند، به سبب كارهايى كه مى‌كردند در بهشتى كه در آن جا گرفته‌اند پذيرايى مى‌شوند.(19)
32:20 اما كسانى‌كه اطاعت نكردند جايشان آتش جهنم است. هر وقت كه بخواهند از آتش بيرون روند به آن برگردانده مى‌شوند و به آن‌ها گفته مى‌شود: عذاب آتشى راكه انكار مى‌كرديد بچشيد.(20)
32:21 و حتماً غير از عذاب بزرگ آخرت، در دنيا هم به آن‌ها عذاب مى‌چشانيم، شايد از راه غلط خود برگردند.(21)
32:22 چه كسى ظالم‌تر از كسى است كه آيات خداوندش به او گفته شود و او از آن روبرگرداند؟ ما از گناه‌كاران انتقام مى‌گيريم.(22)
32:23 ما به موسى كتاب داديم، بنابراين شكى در ديدار او مكن. و ما تورات را راهنماى بنى‌اسرائيل قرار داديم.(23)
32:24 چون استقامت به خرج دادند و به آيات ما يقين داشتند، از آن‌ها رهبرانى بوجود آورديم كه به فرمان ما مردم را هدايت مى‌كردند.(24)
32:25 خداوند تو حتماً روز قيامت در مورد چيزهايى كه در آن اختلاف داشتند، بين آن‌ها قضاوت خواهد كرد.(25)
32:26 آيا برايشان روشن نشده كه نسل‌هاى بسيارى را قبل از اين‌ها هلاك كرديم، و (حالا) اين‌ها در خانه‌هاى آن‌ها راه مى‌روند (زندگى مى‌كنند)؟ در اين كار عبرت‌هايى وجود دارد، آيا نمى‌شنوند؟(26)
32:27 آيا نديده‌اند كه ما باران را به سوى زمين خشك مى‌رانيم، و به‌وسيله آن گياهانى بوجود مى‌آوريم كه حيواناتشان و خودشان از آن مى‌خورند؟ آيا نمى‌بينند؟(27)
32:28 مى‌گويند: اگر راست مى‌گوييد اين روز داورى كى خواهد بود؟(28)
32:29 بگو: ايمان آوردن افراد بى‌ايمان در روز داورى (روز قيامت) فايده‌اى براى آن‌ها ندارد و به آن‌ها مهلتى داده نمى‌شود.(29)
32:30 از آن‌ها رو برگردان و انتظار بكش، چون آن‌ها هم انتظار مى‌كشند.(30)Share this Surah Translation on Facebook...