Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Anbiya` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
21:1Pribli
21:2Nije im do
21:3Zauzetih srca svojih. A oni koji
21:4(Muhammed) re
21:5Naprotiv, govore: \"Zbrka od snova,
21:6Nije prije njih vjerovao nijedan grad kojegsmo uni
21:7A prije tebe smo slali samo ljude kojima smoobjavljivali, ta pitajte sljedbenike Opomene, ako neznate.
21:8I nismo ih u
21:9Zatim smo im obistinili obe
21:10Doista, objavili smo vam Knjigu, u njoj jezikr va
21:11A koliko smo gradova smrskali koji su bilizulum
21:12Pa po
21:13\"Ne bje
21:14Rekli bi: \"O te
21:15Pa nije prestajalo to njihovo zazivanje dokih ne bismo u
21:16I nismo stvorili nebo i Zemlju i
21:17Da smo
21:18Naprotiv, bacamo Istinu na neistinu, pa jeponi
21:19I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. A koje kod Njega, ne ohole se prema obo
21:20Slave (Ga) no
21:21Zar uzimaju bogove od Zemlje kojipro
21:22Da ima na njima bogova osim Allaha, sigurnobi bili u neredu. Pa slava neka je Allahu, GospodaruAr
21:23Ne
21:24Zar mimo Njega uzimaju bogove? Reci:\"Donesite dokaz va
21:25I nismo prije tebe poslali nijednogposlanika, a da mu nismo objavili: \"Nema boga osimMene\", zato Mene obo
21:26I govore: \"Milostivi je uzeo dijete.\" SlavaNjemu! Naprotiv, robovi su (to) cijenjeni,
21:27Ne preti
21:28Zna
21:29A ko od njih ka
21:30Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesai Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ihrastrgali. A od vode smo na
21:31I na
21:32I u
21:33I On je Taj koji je stvorio no
21:34I nismo dali smrtniku prije tebe besmrtnost.Pa ho
21:35Svakoj du
21:36A kad te vide oni koji ne vjeruju, samo teuzimaju ruglom: \"Je li ovo onaj koji spominje bogoveva
21:37
21:38I govore: \"Kad
21:39Da znaju oni koji ne vjeruju (vrijeme) kadne
21:40Naprotiv, do
21:41A doista se izrugivalo poslanicima prijetebe, pa je one od njih koji su se rugali, pogodiloono
21:42Reci: \"Ko vas
21:43Zar oni imaju bogove koji
21:44Naprotiv, dali smo da u
21:45Reci: \"Samo vas opominjem Objavom.\" A gluhine
21:46A da ih dotakne da
21:47I postavi
21:48I doista smo dali Musau i Harunu furkan isvjetlo, i Opomenu za bogobojazne,
21:49One koji se boje Gospodara svog tajno, a onisu zbog
21:50A ovo je Opomena blagoslovljena, spustili smoje (na zemlju); pa zar
21:51I doista smo Ibrahimu dali ispravnost njegovuranije i bili smo o njemu Znalci.
21:52Kad re
21:53Reko
21:54Re
21:55Reko
21:56Re
21:57I tako mi Allaha, sigurno
21:58Tad ih je u
21:59Reko
21:60Reko
21:61Reko
21:62Reko
21:63Re
21:64Tad se povrati
21:65Zatim obori
21:66(Ibrahim) re
21:67Jao vama i onom
21:68Reko
21:69Rekosmo: \"O vatro, budi hladno
21:70I
21:71I spasili njega i Luta u zemlju koju smoblagoslovili svjetovima.
21:72I podarili smo mu Ishaka, i Jakuba (kao)unuka. A svakojeg smo u
21:73I u
21:74A Lutu - dali smo mu sud i znanje i izbaviliga iz naselja koje je
21:75I dali smo da on u
21:76I Nuhu - kad je pozivao ranije, pa smo mu seodazvali, i spasili njega i porodicu njegovu od jadagolemog.
21:77I pomogli ga protiv ljudi koji su poricaliajete Na
21:78I Dawudu i Sulejmanu - kad su njih dvojicasudili o usjevu, kad se u njemu no
21:79Tad smo u
21:80I nau
21:81I (pot
21:82I neke
21:83I Ejjubu - kad zovnu Gospodara svog: \"Dotaklame je nevolja, a Ti si Najmilosrdniji od milosrdnih.\
21:84Tad smo mu se odazvali i otklonili
21:85I Ismailu i Idrisu i Zul-kiflu; svaki je biood strpljivih.
21:86I dali smo da oni u
21:87I Zun-nunu, kad ode srdit, tad je mislio dane
21:88Tad smo mu se odazvali i izbavili ga iz jada.A tako spa
21:89I Zekerijjaa - kad zovnu Gospodara svog:\"Gospodaru moj! Ne ostavljaj me samog, a Ti siNajbolji od nasljednika.\
21:90Tad smo mu se odazvali i darovali mu Jahjaa,i osposobili mu
21:91I onu koja je sa
21:92Uistinu, ova va
21:93I rastrgali su stvar svoju izme
21:94Pa ko radi dobra djela, a on je vjernik, tadnema poricanja truda njegovog. A uistinu, Mi smonjegovi Pisari.
21:95I zabrana je za naselje koje smo uni
21:96Dok, kad se pusti Jed
21:97I pribli
21:98Uistinu! Vi i ono
21:99Da su ovi bili bogovi, ne bi mu do
21:100Ima
21:101Uistinu, oni kojima je od Nas prethodilonajljep
21:102Ne
21:103Ne
21:104Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka zaknjige. Kao
21:105A doista smo zapisali u Zeburu nakonOpomene, da
21:106Uistinu, u ovom je poruka za narodobo
21:107I poslali smo te samo (kao) milostsvjetovima.
21:108Reci: \"Samo mi se objavljuje da je Bog va
21:109Pa ako se odvrate, tad reci: \"Upozorio samvas jednako, a ne znam da li je blisko ili daleko ono
21:110Uistinu! On zna javni govor i zna
21:111I ne znam: mo
21:112(Muhammed) reShare this Surah Translation on Facebook...