Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Hijr Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
15:1Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!
15:2Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani.
15:3Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada – znaće oni!
15:4A Mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme,
15:5nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj.
15:6Oni govore: \"Ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si, uistinu, lud!
15:7Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš!\
15:8Mi meleke šaljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi dalo vremena da čekaju.
15:9Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!
15:10I prije tebe smo poslanike prijašnjim narodima slali
15:11i nijedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali.
15:12Eto tako Mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika,
15:13oni u nj neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnašnjim.
15:14Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali,
15:15opet bi oni, zacijelo, rekli: \"Samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni!\
15:16Mi smo na nebu sazviježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili
15:17i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog;
15:18a onoga koji kradom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva.
15:19A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve s mjerom raste,
15:20i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite.
15:21I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno.
15:22Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati.
15:23I samo Mi dajemo život i smrt, i samo smo Mi vječni,
15:24i samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo Mi znamo one koji će poslije doći,
15:25a On, Gospodar tvoj će ih, zaista, sve sabrati. On je mudar i sve zna.
15:26Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog,
15:27a još prije smo stvorili džine od vatre užarene.
15:28I kad Gospodar tvoj reče melekima: \"Ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog,
15:29i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite!\
15:30svi meleki su se, zajedno, poklonili,
15:31osim Iblisa; on se nije htio s njima pokloniti.
15:32\"O, Iblise\" – reče On – \"zašto se ti ne htjede pokloniti?\
15:33\"Nije moje\" – reče – \"da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog.\
15:34\"Onda izlazi iz Dženneta\" – reče On – \"nek si proklet
15:35i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!\
15:36\"Gospodaru moj\" – reče on – \"daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni!\
15:37\"Daje ti se rok\" – reče On –
15:38\"do Dana već određenog.\
15:39\"Gospodaru moj\" – reče – \"zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudiću se da ih sve zavedem,
15:40osim među njima Tvojih robova iskrenih.\
15:41\"Ove ću se istine Ja držati\" – reče On:
15:42\"Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih.\
15:43Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti,
15:44on će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći.
15:45Oni koji su se Allaha bojali i onog što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim baščama pored izvōrā biti.
15:46\"Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!\
15:47I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti,
15:48tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti.
15:49Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji prašta i da sam milostiv,
15:50ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna!
15:51I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim –
15:52kada su mu ušli i rekli: \"Mir!\" – on je rekao: \"Mi smo se vas uplašili.\
15:53\"Ne plaši se!\" – rekoše – \"donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati.\
15:54\"Zar mi donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?\" – reče on – \"čime me radujete?\
15:55\"Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti\" – rekoše oni – \"zato nadu ne gubi!\
15:56\"Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli\" – reče on
15:57i upita: \"A šta vi hoćete, o izaslanici?\
15:58\"Mi smo poslani narodu nevjerničkom\" – rekoše –
15:59\"samo ćemo svu Lutovu čeljad spasiti,
15:60osim žene njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti.\
15:61I kad izaslanici dođoše Lutu,
15:62on reče: \"Vi ste, doista, ljudi neznani!\
15:63\"Ne!\" – rekoše oni. \"Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju,
15:64donosimo ti ono što će se, sigurno, dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo.
15:65Izvedi čeljad svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje!\
15:66I Mi smo mu objavili ono što će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti.
15:67U to dođoše stanovnici grada, veseli.
15:68\"Ovo su gosti moji\" – reče on – \"pa me ne sramotite,
15:69i bojte se Allaha, i mene ne ponizujte!\
15:70\"A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš?\" – povikaše oni.
15:71\"Ako već hoćete nešto činiti, eto kćeri mojih!\" – reče on.
15:72A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.
15:73I njih je zadesio strašan glas kad je Sunce izlazilo,
15:74i Mi smo učinili da ono što je gore bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili –
15:75to su, zaista, pouke za one koji posmatraju –
15:76on je pored puta, i sada postoji;
15:77to je doista pouka za one koji vjeruju.
15:78A i stanovnici Ejke su bili nevjernici,
15:79pa smo ih kaznili, i oba su pored puta vidljivi.
15:80I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali,
15:81a Mi smo im dokaze Naše bili dali, ali su oni od njih glave okrenuli.
15:82Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su sigurni,
15:83pa i njih u svitanje strašan glas zadesi
15:84i ne bijaše im ni od kakve koristi ono što su bili stekli.
15:85Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti,
15:86Gospodar tvoj sve stvara i On je Sveznajući. –
15:87Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo. –
15:88Ne pružaj poglede svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekim od njih i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi
15:89i reci: \"Ja samo javno opominjem\" –
15:90kao što smo sljedbenike Knjige opomenuli,
15:91one koji Kur'an na dijelove dijele.
15:92I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati
15:93za ono što su radili!
15:94Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani,
15:95Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju,
15:96koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i znaće oni!
15:97Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore,
15:98zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i molitvu obavljaj,
15:99i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!Share this Surah Translation on Facebook...