Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Yusuf Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
12:1Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba jasnog.
12:2Uistinu, Mi ga objavljujemo (kao) Kur'an naarapskom, da biste vi razumjeli.
12:3Mi ti kazujemo najljep
12:4Kad re
12:5Re
12:6I tako te je odabrao Gospodar tvoj i pou
12:7Doista su u Jusufu i bra
12:8Kad reko
12:9Ubijte Jusufa ili ga odbacite u (neku) zemlju,bi
12:10Govornik izme
12:11Reko
12:12Po
12:13(Jakub) re
12:14Reko
12:15Pa po
12:16I do
12:17Reko
12:18I do
12:19I do
12:20I proda
12:21I onaj iz Misra koji ga je kupio re
12:22I po
12:23I htjede da ga zavede ona u
12:24A doista ga je
12:25I potr
12:26(Jusuf) re
12:27A ako je ko
12:28Pa po
12:29Jusufe! Ostavi se ovog; i tra
12:30I govori
12:31Pa po
12:32Re
12:33Re
12:34Tad mu se odazva Gospodar njegov, te odvratiod njega spletku njihovu. Uistinu On, On je Onaj koji
12:35Zatim im se dogodi, nakon
12:36I s njim u tamnicu u
12:37Re
12:38I slijedim millet predaka svojih, Ibrahima iIshaka i Jakuba. Nije za nas da Allahu pridru
12:39O drugovi moji u tamnici! Jesu li gospodiraznoliki bolji, ili Allah Jedini, Onaj kojipokorava?
12:40Obo
12:41O drugovi moji u tamnici!
12:42I re
12:43I re
12:44Reko
12:45I onaj od njih dvojice koji se spasio isjetio nakon (dugo) vremena, re
12:46\"Jusufe! O iskreni! Objasni nam (san) o sedamkrava debelih (kako) ih jede sedam mr
12:47Re
12:48Zatim, do
12:49Zatim, do
12:50I re
12:51Re
12:52To zato da zna da ga ja nisam izdao tajno, ida Allah ne vodi spletku izdajica.
12:53I ne osloba
12:54I re
12:55Re
12:56I tako u
12:57A sigurno je nagrada Ahireta bolja za onekoji vjeruju i boje se (Allaha).
12:58I do
12:59I po
12:60Pa ako mi ga ne dovedete, tad kod mene ne
12:61Reko
12:62I re
12:63Pa po
12:64Re
12:65I po
12:66(Ja'kub) re
12:67I re
12:68I po
12:69I po
12:70Pa po
12:71Reko
12:72Reko
12:73Reko
12:74Reko
12:75Reko
12:76Tad po
12:77Reko
12:78Reko
12:79Re
12:80Pa po
12:81Vratite se ocu svom i recite: \"O o
12:82I pitaj grad - onaj u kojem smo bili - ikaravan s kojim smo putovali, a doista, mi istinugovorimo.\
12:83(Ja'kub) re
12:84I okrenu se od njih i re
12:85Reko
12:86Re
12:87O sinovi moji! Idite pa se obavijestite oJusufu i bratu njegovom, i ne gubite nadu u rewhAllahov. Uistinu, u rewh Allahov nadu gubi jedinonarod nevjernika.\
12:88Pa po
12:89Re
12:90Reko
12:91Reko
12:92Re
12:93Oti
12:94I po
12:95Reko
12:96Pa po
12:97Reko
12:98Re
12:99Pa po
12:100I podi
12:101Gospodaru moj! Doista si mi dao ne
12:102To je (ne
12:103A nisu ve
12:104I ne tra
12:105A koliko je znakova na nebesima i Zemlji,prolaze pored njih, a oni su od njih odvra
12:106A ve
12:107Pa jesu li sigurni da im ne
12:108Reci: \"Ovo je put moj: pozivam Allahu sauvidom, ja i ko me slijedi. I slava neka je Allahu; anisam ja od mu
12:109I prije tebe smo slali samo ljude kojima smoobjavljivali, od stanovnika gradova. Pa zar nisuputovali po Zemlji, te vidjeli kakav je bio kraj onihprije njih? A sigurno je ku
12:110Dok, kad su o
12:111Doista je u priShare this Surah Translation on Facebook...